Nowy adres siedziby firmy QUICK-NET

 Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w związku z wprowadzeniem ulic w miejscowości Iwanowice Dworskie ulega zmianie dotychczasowy adres na następujący:

QUICK-NET Mariusz Miska

ul. Ulesie 8

32-095 IWANOWICE DWORSKIE

Jednocześnie informujemy , iż numery NIP, Regon, emaile, telefony pozostają bez zmian. Prosimy o aktualizację danych oraz o uwzględnienie zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wysyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie na nowy adres.

Jednocześnie prosimy wszystkich klientów objętych zmianą w naszej gminie o aktualizację danych. Zalecana forma komunikacji emailem na biuro@quick-net.eu ewentualnie sms-em 504636940